Jak przygotować pliki o druku

OGÓLNE ZASADY PRZYJMOWANIA PLIKÓW

Ogólne zasady
Dozwolone formaty plików
Układ graficzny pracy, spady i marginesy
Rozdzielczoość grafik i kolrystyka
Teksty
Co sprawdzić przed eksportem do PDF
Co sprawdzić po eksporcie w gotowym pliku PDF
Za co drukarnia nie ponosi odpowiedzialności
2. Rozszerzenia plików
Preferowane rozszerzenie: PDF
Akceptowane rozszezenia: TIF, JPG, CDR

Uwagi do plików CDR
Nie ponosimy odpowiedzialności za konwersję kolorów z programu Corel Draw.

4. Rozdzielczość grafik i kolorsytyka
Grafiki powinny być dostarczone w rozdzielczości 300 dpi w skali 1:1 w przestrzeni kolorystycznej CMYK bez osadzonego profilu barwnego. Profile ICC osadzone w pracy będą automatycznie konwertowane do CMYK przy użyciu profilu „ Coated Fogra 39 (ISO 12647-2):2004“ na profil referencyjny PasjaDruk24.pl.

Znak wodny powinien być przygotowany z minimalnym nafarbieniem 8% dla koloru czarnego lub wszystkich kanałów CMYK.

5. Teksty
Wszystkie teksty powinny być zamienione na krzywe.

6. Co sprawdzić przed eksportem do PDF
Przed zapisaniem pliku do PDF-a proszę upewnić się czy:
– wymiary projektu są zgodne ze złożonym zamówieniem;
– wszystkie grafiki zostały zamienione na CMYK;
– na każdej stronie pracy są poprawne spady;
– grafiki mają odpowiednio wysoką rozdzielczość;
– warstwy dokumentu są spłaszczone
– fonty zamienione są na krzywe (ew. można je osadzić w dokumencie podczas zapisywania)– projekt nie zawiera białych obiektów nadrukowanych

7. Co sprawdzić w gotywm pliku PDF
Po zapisaniu PDF-a zawsze należy otworzyć go przez wysłaniem do drukarni, by sprawdzić czy:
– podczas zapisu rozdzielczość nie zmniejszyła się (przy zbliżeniu ok. 200-300% na fotografiach piksele powinny być wcale lub słabo widoczne, innymi słowy zdjęcia powinny wyglądać ładnie i nie być zbyt rozmazane;
– zostały zachowane spady z projektu (wybranie niewłaściwych ustawień utworzenia pliku PDF może spowodować, że plik zapisze się bez spadów uwzględnionych w projekcie);
– cienie, elementy przezroczyste i inne efekty specjalne wyświetlają się poprawnie (szczególnie w przypadku programu Corel Draw);
– nie wystąpiły inne nieoczekiwane zmiany w wyglądzie projektu
- wszystkie strony w pliku PDF mają ten sam rozmiar
- projekt jest wyśrodkowany na stronie

8. Za co nie ponosimy odpowiedzialności.
- wydruk prac błędnie przygotowanych pod względem treści, zawierających np. błędy literowe (w tym błędy ortograficzne)
- wydruk prac błędnie przygotowanych pod względem technicznym, niezgodnych ze specyfikacją drukarni (w tym jakość przygotowanych plików oraz błędy kolorystyczne w nich zawarte),
- wydruk prac zaakceptowanych przez Zamawiającego a zawierających błędy techniczne lub treściowe,
- prace przysłane w programie Corel Draw i pliki PDF publikowane z programu Corel Draw oraz wynikające z tego tytułu błędy. Uwaga wszystkie pliki w formacie CDR będą automatycznie konwertowane do formatu PDF z automatyczną zamianą kolorystyki na CMYK.
- różnice wynikające między kolorystyką wyświetlanego PDF na monitorze Klienta, a wydrukowanym produktem.
- treści zawarte w materiałach przesłanych przez Klienta (w tym także za wszelkie naruszenia praw osób trzecich).
- opóźnienia w czasie realizacji powstałe z winy Klienta (np. brak akceptacji projektów lub wydruków próbnych, niedostarczenie na czas materiałów lub wymaganych dokumentów).
- opóźnienia produkcyjne wynikające ze zmian jakich dokonuje klient po przyjęciu zamówienia do realizacji.

Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za wgrane do systemu pliki graficzne. Po okresie 3 miesięcy pliki przesłane na serwer Sklepu Internetowego są automatycznie usuwane.

- Drukarnia nie ponosi odpowiedzialności za reklamacje dotyczące przesyłek kurierskich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej.

3. Układ graficzny pracy
Każda strona powinna zawierać:
Linie cięcia według formatu zgodnego z formatem publikacji;
opis kolorów dodatkowych jeżeli występują;
opis numeru strony (katalogi, broszurki) w obszarze poza liniami cięcia jeśli dana praca nie posiada paginacji.

Elementy drukowane na spad (naddatek) powinny wychodzić poza linie cięcia na minimum 3 mm (w przypadku oprawy zeszytowej zalecane to 5 mm).

Własne elementy tekstowe lub graficzne nie powinny znajdować się w odległości mniejszej niż 3 mm od linii cięcia (zalecane 5mm) powyżej 32 stron przy oprawie szytej 5mm (zalecane 8mm).

Zobacz wskazówki dla prac w oprawie szytej.
Zobacz wskazówki dla prac w oprawie klejonej.
Zobacz wskazówko dot. kart w bloczkach.
(Informacje o kratkach w bloczkach: - Kratka bloczków w szarościach powinna mieć 0,2 mm - 20 % czarnego i 0,12 - 35% czarnego. - Poniżej punkt rastrowy może zanikać i linie będą niepełne lub kratka bloczków czarny 100% linia może mieć szerokość minimum 0,05 mm.)

Lakier wybiórczy powinien być przygotowany na osobnym arkuszu/stronie.
Miejsca lakierowane powinny zostać wypełnione 100% apli składowych CMYK (zalecany czarny kolor).

Margines błędu przy cieciu, może wynosić maksymalnie 2mm! Należy zachować 1 cm odstępu od linii formatu dla istotnych elementów grafiki na stronie (zwłaszcza długich, równoległych do krawędzi strony).

Prace obracane są automatycznie w lewą/prawą stronę. Nie obracamy prac góra/dół.

SPECYFIKACJA DLA BANERÓW

Dla poprawnego wydruku prosimy przestrzegać poniższych zasad:
Rozdzielczość zależy od formatu.

Banery 400cm x 125 cm - Pliki w rozdzielczości min. 72 dpi
Banery 300cm x 150 cm - Pliki w rozdzielczości min. 100 dpi
Banery 300cm x 125 cm - Pliki w rozdzielczości min. 100 dpi
Banery 300cm x 100 cm - Pliki w rozdzielczości min. 100 dpi
Banery 200cm x 100 cm - Pliki w rozdzielczości min. 120 dpi
Kolor CMYK.
Pliki TIFF lub JPG - 1:1
Spady minimum 10 mm max 20 mm