Niepoprawne rozszerzenie pliku.

Do druku przyjmowane są tylko pliki z rozszerzeniem: PDF, TIFF, JPG, CDR. 
Rekomendowanym formatem pliku jest PDF.

Niekompletne czcionki.

Niekompletne czcionki.Czcionki nie zostały prawidłowo osadzone w pracy, co może spowodować ich brak lub błędne wyświetlanie przy wydruku pracy. Prosimy, aby czcionki były zawsze zamienione na krzywe, to rozwiewa wszelkie wątpliwości co to sposobu osadzania czcionek w dokumencie. 

Format pracy niezgodny ze specyfikacją.

Wielkość pracy jest nieodpowiednia do wielkości wybranej w zleceniu. Prace nie są skalowane do wybranego formatu.

Drukujemy z pliku przekazanego do realizacji, aby uniknąć wykadrowania pracy lub drukowania pracy w formacie mniejszym do wybranego w zleceniu prosimy poprawić pracę i wgrać ponownie do zlecenia.

Proszę sprawdzić linie bigu i/lub falcu.

W pracy zostały źle przygotowane linie bigu lub falcu, tzn, że nachodzą na tekst lub są złożone pod nieodpowiednią makietkę. Aby ulotka wyglądała estetycznie prosimy poprawić projekt. Informacje na temat ulotek z falcem/bigiem dostępne są na stronie przy każdej ulotce. Proszę wzorować się na szablonach do pobrania.

Praca powinna być wyśrodkowana.

Praca powinna być wyśrodkowana. 
Wyśrodkowanie pracy polega na umieszczeniu jej na środku strony lub arkusza. Prawy margines musi mieć taki sam wymiar jak lewy, a górny margines taki sam wymiar jak dolny. W razie braku wyśrodkowania pracy na arkuszu, druk pracy zostanie wykonany błędnie, obraz między stronami nie będzie się pokrywał

Proszę przesłać pliki tylko w jednym formacie.

Do druku przyjmujemy pliki z rozszerzeniem: PDF, JPG, TIF, CDR. Przy przesyłaniu kilku plików do jednego zlecenia (np. poszczególne strony w osobnych plikach) w celu uniknięcia błędów prosimy wysyłać pliki z jednym rozszerzeniem.

Proszę zamienić czcionki na krzywe.

Proszę zamienić czcionki na krzywe.


Czcionki muszą być zamienione na krzywe. W przypadku braku danej czcionki, zostaną one zamienione automatycznie na inną, co może spowodować brak polskich liter lub zmianę wyglądu tekstu.

 

Plik uszkodzony. Proszę ponownie wgrać plik do tego zlecenia.

Plik przesłany do zlecenia jest uszkodzony lub został uszkodzony podczas przesyłania do druku.
W wyniku uszkodzenia otwarcie pliku jest niemożliwe, dlatego prosimy o ponowne przesłanie pliku.

 

W pracy występuje kolorystyka inna niż w specyfikacji

W pracy występuje kolorystyka inna niż w specyfikacji

W pracy został osadzony profil kolorystyczny niezgodny z profilem referencyjnym stosowanym w naszej drukarni lub zastosowano inną przestrzeń kolorów niż przestrzeń CMYK (np. RGB, Pantone).
Jeśli w pracy występuje kolorystyka inna niż CMYK (np. RGB, Pantone), należy przekonwertować pracę do przestrzeni kolorów CMYK.
Jeśli w pracy został osadzony profil barwny inny niż profil referencyjny „Coated Fogra 39 (ISO 12647-2):2004", należy usunąć profil barwny lub dostosować prace do profilu referencyjnego „Coated Fogra 39 (ISO 12647-2):2004"

Ulotki składane zawsze składają się z dwóch stron:

Strona zewnętrzna i strona wewnętrzna!lość stron jest nieodpowiednia w stosunku do wybranej w zleceniu specyfikacji produktu. Mniejsza lub większa ilość stron powoduje odrzut pliku. Jeśli wybrano zadruk jednostronny, to do zlecenia należy wgrać plik zawierający wyłącznie jedną stronę. W przypadku druku dwustronnego należy wgrać plik zawierający dwie strony. 

Ulotki składane zawsze składają się z dwóch stron: strona zewnętrzna i strona wewnętrzna!